zgomotul furibund

[03/2008]

prinde moartea de capătul sunetului,

aruncă-te repede după fuga ei în lume.

nu este timp să te tângui,

se aud zgomotele veseliei nebune,

muștele au înnebunit vacile,

copitele lor aruncă noroiul în spate,

la mulți metri înapoia lor,

în stradă,

unde trecătorul își asteaptă liniștit

piuitul verde al semaforului.

poți trece.

trecerea e doar o fugă de sine.